Home » Portfolio » Vogels

Onze grootste interesse is het fotograferen van vogels. En dan vooral de Europese soorten. Ik heb hieronder een lijst gemaakt met de vogelsoorten waarvan ik foto's op deze site heb geplaatst. Ik heb voor deze lijst de ANWB Vogelgids van Europa aangehouden. Dit is ook de wetenschappelijke volgorde van de vogelsoorten.

 • Zwanen en ganzen
 • Eenden en zaagbekken
 • Hoenders
 • Duikers en futen
 • Stormvogels, Jan van Gent en aalscholvers
 • Reigers, ooievaars, ibissen, lepelaars en flamingo's
 • Roofvogels
 • Moerasvogels en kraanvogels
 • Steltlopers
 • Meeuwen, jagers en sterns
 • Alken
 • Duiven, tortels en koekoek
 • Uilen
 • Zwaluwen en gierzwaluwen
 • Hop, scharrelaar en bijeneters
 • IJsvogel
 • Spechten
 • Leeuweriken
 • Piepers en kwikstaarten
 • Waterspreeuw
 • Pestvogel
 • Heggemus, nachtegalen, roodstaarten en tapuiten
 • Lijsters
 • Zangers
 • Goudhaan en winterkoning
 • Vliegenvangers
 • Mezen
 • Boomklevers en boomkruipers
 • Klauwieren
 • Kraaien
 • Spreeuwen en mussen
 • Vinken
 • Gorzen